Taloyhtiöt ja PTS

PTS – eli kiinteistön pitkän tähtäimen ylläpitosuunnitelma (kirjallinen kunnossapitosuunnitelma, korjausohjelma, kunnossapitoselvitys tai kunnossapitotarveselvitys) on asunto-osakeyhtiölain mukaan oltava kaikilla taloyhtiöillä mutta se on suositeltavaa myös omakotitaloille. Tyypillisesti PTS on 5-10 vuoden päähän ulottuva suunnitelma joka sisältää karkeat arviot tulevien korjausten ja perusparannusten aikataulusta sekä kustannuksista. Usein PTS päivitetään n. 5 vuoden välein ulkopuolisen konsultin toimesta kuntotarkastuksen yhteydessä jolloin hallituksella on jatkuvasti vähintään 5 vuotta eteen päin ulottuva ja enintään 5 vuotta vanha suunnitelma käytössään.

Taloyhtiön hallitus voi laatia PTS:n itse, mutta erityisesti silloin kun hallituksessa ei ole rakennusalan ammattilaisia tai kun kyseessä on isompi kuin muutaman huoneiston yhtiö, käytetään ulkopuolisia kuntotarkastajia tai konsultteja jotka hyödyntävät tarkastuksessa ja suunnitelman laatimisessa KH-kortteja. Silloin kun jokin rakenneosa vaatii tarkempaa tutkimusta, voidaan tehdä lisäselvityksiä kuntotutkimusten muodossa sekä tarkempia korjaussuunnitelmia.

On jokaisen osakkaan etu että yhtiön kiinteistöomaisuudesta pidetään hyvää huolta. Etu on merkittävä niin taloudelliselta kannalta kuin asumisterveyden- ja turvallisuuden kannalta. Erityisesti asuntokauppatilanteessa ulkopuolisen asiantuntijan tarkastukseen pohjautuva laadukas PTS  voi vaikuttaa yhtiön osakkeiden arvoon positiivisesti sillä näin ostajaehdokkailla on parempi käsitys siitä minkälaiseen yhtiöön ovat rahojaan sijoittamassa.

Kuntotarkastuksen ja PTS:n hinta lasketaan yksinkertaisesti asuinrakennusten ja huoneistojen lukumäärällä. Lopputuloksena on tarkastusraportti jossa käsitellään kiinteistön kunto sekä PTS seuraaville 10 vuodelle jossa on arvio tulevien korjausten kustannuksista jaoteltuna tuleville vuosille.

Kuntotarkastajamme ovat koulutukseltaan rakennusinsinöörejä ja tarkastukset noudattavat rakennustietosäätiön ohjekortteja kuten RT 18-11061 “Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen” ja RT 18-11131 “Asuinkiinteistön kuntoarvio”.
RT 18-11131 mukainen suositus huoneistojen sisäosien tarkastelun suhteen on 10-20% otanta pistokokein mutta itse lähdemme siitä että kaikki huoneistot on hyvä tarkastaa, erityisesti pienissä yhtiöissä. Laskurimme hinta perustuu siihen, että yksi huoneisto jokaisesta rakennuksesta tarkastetaan ja lisähuoneistoista tulee 175€ lisäveloitus. Tarkastukseen sisältyy aina yhteisten rakennusosien ja aluerakenteiden tarkastus eli tarkastetaan perustukset, julkisivu, vesikatto ja alapohja sekä yläpohja ja huoneistojen yhteinen talotekniikka.

Ota yhteyttä niin laaditaan teidänkin taloyhtiöön ajan tasalla oleva PTS!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close