Sisäilma

Sisäilmaongelmat ovat nousseet tapetille viimeisten vuosien aikana entistä vahvemmin ja monet ovat aivan aiheesta huolissaan ja kiinnostuneita siitä, minkälaisissa rakennuksissa aikaansa viettävät. Terveellinen sisäilma on jokaisen perusoikeus ja sisäilman toksisuudesta kärsivät eniten kasvavat lapset joten siihen tulee suhtautua vakavasti.

Teemme sisäilmatutkimukset niin VOC-mittauksin kuin sisäilman toksisuusmittauksin Aattelan menetelmällä. Katso hinnat palvelut-sivulta.

Sisäilman toksisuusmittaus täydentää erinomaisesti asuntokaupan kuntotarkastusta, sillä sen avulla voidaan rakenteita rikkomatta saavuttaa varmuus sisäilman puhtaudesta. Mikäli sisäilma todetaan toksiseksi, voidaan tutkintaa jatkaa VOC-mittauksilla, homekoirilla, materiaalinäytteillä jne. ongelman paikallistamiseksi. 

Sisäilmaongelma voi ilmetä monellakin tapaa. Toisinaan sisäilmaongelma voi aiheuttaa epämukavuutta, kuten pahaa hajua olematta kuitenkaan terveydelle vaarallista. Sisäilmaongelmista yksi tyypillisimmistä, eli liian korkea hiilidioksidipitoisuus taas aiheuttaa väsymystä ja huonovointisuutta joka on kuitenkin pääsääntöisesti ohimenevää. Pelätyimmät ja vakavimmat sisäilmaongelmat ovat sellaisia, joissa sisäilmassa olevat myrkyt päätyvät ihmisen elimistöön aiheuttaen pysyvää haittaa. Jotkin näistä ongelmista aiheuttavat myös epämiellyttävää hajua mutta “mummolan haju” ei ole mikään luotettava keino tunnistaa sisäilman haitallisuutta ihmiselle ja toisaalta monet haitalliset aineet ovat hajuttomia. Sisäilmaongelma voi johtua lukuisista eri seikoista kuten virheistä rakennustöissä, materiaaleista, rakennusten teknisten osien vanhenemisesta tai rakennuksen suunnittelussa tehdyistä virheistä.

 

Homeita ja muita sieniä esiintyy luonnossa runsaasti mutta niiden levittämät itiöt eivät lähtökohtaisesti ole terveydelle haitallisia

Miten sisäilmaongelmat voidaan todentaa? Miten sisäilmaa voidaan tutkia? Mikä on sisäilmatutkimus? Kaikki nämä ovat hyviä kysymyksiä, joita jokaisen kannattaa miettiä silloin kun epäillään terveydelle aiheutuneen haittaa sisäilmasta, eli silloin kun ihminen kokee sairastuvansa sisäilmasta. Toisaalta aihe on ajankohtainen kaikille jotka harkitsevat huoneiston tai omakotitalon hankkimista.

 

Kosteusvaurio voidaan löytää rakenneavauksella mutta riittävän varmuuden saamiseksi avaukset tulee tehdä laajoilta alueilta

Päädyimme ottamaan käyttöön sisäilman toksisuusmittauksen juuri siitä syystä, että sen avulla pystytään yksiselitteisesti osoittamaan onko jonkin tietyn kiinteistön, huoneiston tai muun tilan sisäilmassa terveydelle haitallinen sisäilmaongelma. Sisäilman toksisuusmittauksessa kerätään näyte tiivistämällä sisäilmaan sitoutunut vesihöyry nestemäiseksi vedeksi, joka analysoidaan Tampereen yliopiston solututkimus- ja testauslaboratoriossa FICAMissa. Sisäilmasta kerätyn veden ja ihmisen makrofagisolujen avulla tutkitaan veden vaikutusta soluihin, jonka pohjalta pystytään luokittelemaan sisäilma joko puhtaaksi tai kolmeen eri toksisuusluokkaan. Toksisuusluokan perusteella kyetään arvioimaan, miten vaarallinen tilanne on ja pystytäänkö tilassa enää jatkossa oleskelemaan ennen kuin ongelmien aiheuttajat on löydetty, vauriot korjattu ja ilma todettu puhtaaksi.

 

Sisäilmanäyte kerätään sisäilman sisältämää vesihöyryä kondensoimalla

Rakenteita rikkomaton sisäilman toksisuusmittaus soveltuu erinomaisesti asuntokauppatilanteisiin, erityisesti silloin kun rakennuksessa todetaan riskirakenteita muttei varsinaisia vaurioita. Näin kyetään selvittämään, onko riskirakenteita syytä tutkia edelleen kunnes vaurioita löydetään vai voidaanko todeta että rakennus on terveellinen. Varsin usein kuntotarkastajat suosittelevat varmuuden vuoksi tarkempia kuntotutkimuksia kaikkiin riskirakenteisiin joka lopulta saattaa maksaa tuhansia euroja vaikka lopputulos olisi että mitään vauriota ei mistään löydetä. Toisaalta sisäilmaongelman aiheuttama vaurio voi jäädä laajoistakin tutkimuksista huolimatta todentamatta sillä koko taloa ei voida tutkimusten vuoksi purkaa vaan ne ovat aina pistemäisiä ja siten jättävät mahdollisuuden sille että ongelma jää edelleen piiloon.

Toksisuusmittaus maksaa 475€ yhdestä mittauspisteestä tehtynä ja lisäksi 225€ per lisämittauspiste. Mittaus suositellaan tehtäväksi vähintään yhdestä pisteestä / kerros ja lisäksi yhdestä pisteestä / 60m2. Mittaus sisältää näytteen keräämisen, analysoinnin sekä mittausraportin tuloksineen sekä mahdolliset suositukset jatkotoimenpiteistä. 

Voit varata sisäilman toksisuusmittauksen kätevästi verkossa, sähköpostilla asiakaspalvelu@kunnontarkastus.com tai puhelimitse numerosta 09 4245 4540.

 

Näytteet analysoidaan Tampereen yliopiston laboratoriossa, joka täyttää kansainväliset laatuvaatimukset

Toksisuusmittausten osalta toimimme yhteistyössä Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:n kanssa ja lisäksi tuemme ja teemme yhteistyötä alan eri järjestöjen kanssa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close